პოპერსი არის სითხე რომლის შემადგენლობაც არის:Propyl Nitrite

რას აკეთებს ეს სითხე?

სექსის დროს შეგრძნებები 10მაგდება 😈 რის გამოც გიჟდებიან პოპერსზე.